Външна топлоизолация в изпълнение от алпинисти и скеле

                                                                                         

                                                                         Фирма с алпинисти и собствено скеле за Топлоизолация и Саниране Рапакс /Т.С.Рапакс/ ЕООД гр. София

                                                                                                     

                  Фрима "Топлоизолация и Саниране Рапакс ЕООД"  /както всъшност е и нашето пълно име/, извършва мълниеносни, естетични, надеждни, ефективни и много здрави външни топлоизолации с алпинисти / по въжен способ/; но и с наше собствено скеле. И други фирми обещават, но не успяват да поставян външни топлоизолации като нас. Каква е наша тайна? Не само нашата мобилност, но защото от самото си създаване фирма Т.С.Рапакс изпълнява поетите ангажименти за поставяне на външни топлоизолации на апартаменти, жилища в сгради с улуци и къщи; с малък но ПОСТОЯНЕН И СПЛОТЕН ЕКИП ОТ АЛПИНИСТИ !