< Център за професионално обучение Рапакс

Лицензирани курсове за професионално обучение

           

 

     Професионални курсове ЦПО към ЕТ ”Рапакс”, провежда от 1998г. В сайта ще се запознаете с лицензираните ни от МОН професии и провежданите от нас курсове за квалификация, преквалификация и изпити за повишаване на професионалнатаквалификация. 


                         
  Ние непрекъснато провеждаме: 
- курсове по фризьорство. 
- курсове по козметика. 
- курсове по масаж. 
- курсове по маникюр. 
- курс маникюр с ноктопластика. 
- курсове само ноктопластика
- курсове по педикюр. 
- курсове по грим. 
                                                                               Лицензирани курсове от МОН , провеждани в София

     От 18.04.2007 г. въз основа на издаденият ни от МОН ЛИЦЕНЗ № 200712428, започнахме да провеждаме и ЛИЦЕНЗИРАНИ КУРСОВЕ за ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ и ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ. 
           
      ЛИЦЕНЗИРАН КУРС за ФРИЗЬОРИ /фризьорски курсове/. 
      ЛИЦЕНЗИРАН КУРС за КОЗМЕТИЦИ /козметични курсове/
      ЛИЦЕНЗИРАН КУРС за МАНИКЮРИСТИ И ПЕДИКЮРИСТИ /курсове маникюр - педикюр/.
      
         Според продължителността на курса и представянето на курсистите, ние издаваме:Държавно Удостоверение за Професионално Обучение     
           Държавно Свидетелство за Професионална Квалификация.      За момента провеждаме и изпити за повишаване на професионалната квалификация, по всичките ни лицензирани професии. ЦПО Рапакс е лицензирано за обучение по следните професии.

 
             1. Професия - Фризьор.

- специалност "Фризьорство" - първа степен.
специалност "Фризьорство" - втора степен.
- специалност" Технология и организация на фризьорските услуги" - трета степен.

 
             2. Професия - Козметик.

- специалност " Козметика" - първа степен.
специалност " Козметика" - втора степен, 
                            - специализация „Маникюр и ноктопластика” 
                            - специализация " Ноктоплостика", 
                            - специализация " Маникюр", 
                            - специализация " Педикюр",
                            - специализация " Масаж", 
                            - специализация " Грим"
- специалност " Технология и организация на козметичните услуги" - трета степен.
 

                3. Професия - Маникюрист-педикюрист.
- специалност " Маникюр и педикюр" - първа квалификационна степен
- специалност " Маникюр, педикюр и ноктопластика" - втора степен на квалификация,
- специалност "Технология и организация на маникюрната и педикюрната дейност" - трета квалификационна степен.