< Център за професионално обучение Рапакс

Професионални курсове за преквалификация

     

 

      Преквалификацията, Ви отваря още една врата за професионална реализация. В условията на криза и безработица Ви носи спокойствие и сигурност, понижава стреса и повдига професионалното самочувствието на всеки. В забързания ни живот всеки курс за преквалификация увеличава професионалните Ви умения и намалява рискът от съкращение. 

Преквалификация е изход от:
- монотонният Ви живот;
- ниското заплащане;
- неудобното работно време;
- продължителното пътуване до и от работното място;
- високомерните и уронващи авторитета на служителите, работодатели;
- завистливите колеги и др.

Всеки специализиран курс е реална възможност да смените:
- работната среда с нова, коренно различна от досегашната;
- работното място и време;
- колеги и началници.