< Център за професионално обучение Рапакс

Реализация след професионален курс

     

 

 

    Всяко допълнително професионално обучение, Ви отваря още една врата за професионална реализация на трудовият пазар. В условията на икономическа криза е още по важно всяко качествено обучение, което сте преминали. То Ви прави специалисти в избрана от Вас професия и Ви прави конкурентно способни на трудовия пазар. Всеки наш курсист има възможност още по време на обучението да се запознае с работната обстановка и спецификите на всяка една професия. За това допринася работата с реални хора по време на практическата част от обучението.
     На всеки курсист, завършил успешно своето обучение и решил да приеме новото предизвикателство, ние подаваме ръка:
- осъществяваме връзка с потенциални работодатели и курсисти
- издаваме нужните държавни документи за професионална квалификация