Снимки от теоретично обучение в Учебен Център Рапакс

 

 

        Практическото ни обучение е на ниво в това сме сигурни, но какво е курс за професионалисти без теория, а само  с ПРАКТИКА? Почти същото както и курсове за специализирано обучение с теория но без практика. Все едно за нас и вас изкарвайки избрания професионален курс в ЦПО Рапакс, защото ние така или иначе при всеки един лицензиран специализиран курс, провеждаме в нужното количество и качество и теоретично, и най-важното от двете - практическо обучение.